اخبار صنعت

 • Lockout tagout – Article 10 HSE prohibition2

  Lockout tagout – ماده 10 ممنوعیت HSE2

  ماده 10 ممنوعیت HSE: ممنوعیت ایمنی کار فعالیت بدون مجوز برخلاف قوانین بهره برداری اکیداً ممنوع است.تایید و تایید عملیات بدون مراجعه به سایت اکیدا ممنوع است.دستور دادن به ... اکیدا ممنوع است
  ادامه مطلب
 • Control of hazardous energy3

  کنترل انرژی خطرناک 3

  سایر الزامات مدیریتی LOTO 1. تاگوت قفل باید توسط خود اپراتورها و اپراتورها انجام شود و اطمینان حاصل شود که قفل ها و علائم ایمنی در موقعیت صحیح قرار گرفته اند.در شرایط خاص، اگر در قفل کردن مشکل داشته باشم، مقداری ...
  ادامه مطلب